TORRENTE TECNO INDUSTRIAL REALITZA LA PROTECCIÓ INTEGRAL DEL LLAMP DE L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC D’ARAS DE LOS OLMOS DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.

Parallamps Torrente, realitza l’estudi i la protecció integral del llamp, de l’Observatori Astronòmic d’Aras de los Olmos, situat a la comarca del Alto Túria, una de les escasses reserves de cel Blau de la Comunitat Valenciana.

La protecció s’ha basat en la implantació del producte fabricat pel fabricant Cirprotec, indiscutible líder en el disseny i fabricació de parallamps i material contra les sobretensions.

Per a la protecció externa s’ha utilitzat una punta de parallamps NIMBUS, muntada sobre un poste autònom, i una presa de terra feta pel sistema combinat de placa + electrodes.

Les línees elèctriques i d’Ethernet, s’han protegit de les sobretensions transitòries (llamp), amb diversos protectors, esglaonats i repartits pels diversos quadres elèctrics.

L’escomesa elèctrica  també s’ha protegit de les sobretensions permanents.

PARARRAYOS5